מחיר להובלת תכולת המשרד בירושלים

https://www.hovala.co.il/%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/ - מחירון מעבר משרד בירושלים | המחיר לפי המחשבון — 1122.97 ₪ הצעת מחיר מכרז 452756 עבור אסנת | בירושלים קומה 2 ללא מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 10 מטרים. בירושלים קומה 0 עם מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 5 מטרים |

השוואת מחירים מכרז №452756
טווח מחירים
950 — 1,...

השוואת מחירי הובלות תכולת המשרד בירושלים

https://www.hovala.co.il/%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9/ - מחירון מעבר משרד בירושלים | המחיר לפי המחשבון — 1029.4 ₪ הצעת מחיר מכרז 984086 עבור שמואל | בירושלים קומה 1 בניין עם מעלית משא המרחק מהמשאית ועד לדירת 15 מטרים. בירושלים קומה 2 בניין עם מעלית משא המרחק מהדירה ועד למשאית 5 מטרים |

השוואת מחירים מכרז №984086
טווח מחירי...

עלות מעבר תכולת המשרד בירושלים

https://www.hovala.co.il/%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/ - הובלות משרד בירושלים הצעת מחיר | המחיר לפי המחשבון — 1036.43 ₪ הצעת מחיר מכרז 651939 עבור שפיר | בירושלים קומה 1 בניין עם מעלית משא המרחק מהמשאית ועד לדירת 5 מטרים. בירושלים קומה 2 ללא מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |

השוואת מחירים מכרז №651939
טווח מחירים
...

מחירים הובלות תכולת המשרד בירושלים

http://www.new.hovala.co.il/%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d/ - מעבר משרד בירושלים מחירים | המחיר לפי המחשבון — 1699.97 ₪ הצעת מחיר מכרז 723162 עבור איתי | בירושלים קומה 0 ללא מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 5 מטרים. בירושלים קומה 2 בניין עם מעלית משא המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |

השוואת מחירים מכרז №723162
טווח מחירים
1,50...

מחיר להובלת דירת 3 חדרים באופקים

http://www.hovala.co.il/%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%aa-3-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d/ - הובלות דירת 3 חדרים עלות | המחיר לפי המחשבון — 1531.56 ₪ הצעת מחיר מכרז 562106 עבור שרי | מחיר כולל פירוק והרכבה באופקים קומה 2 ללא מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 10 מטרים. באופקים קומה 0 עם מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |
השוואת מחירים מכרז №562106
ט...

הובלות דירת 3 חדרים עלות

http://www.hovala.co.il/%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%9f/%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%aa-3-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa/ - הובלות דירת 3 חדרים בחולון מחיר | המחיר לפי המחשבון — 1903.45 ₪ הצעת מחיר מכרז 570264 עבור יחיאל | מחיר כולל פירוק והרכבה בחולון קומה 2 עם מעלית המרחק מהמשאית ועד לדירת 15 מטרים. בחולון קומה 2 ללא מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |
השוואת מחירים מכרז №5702...

מחיר להובלת דירת 3 חדרים ביבנה

http://www.hovala.co.il/%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%91%d7%a0%d7%94/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%aa-3-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%91%d7%a0%d7%94/ - מחירון העברת דירת 3 חדרים ביבנה | המחיר לפי המחשבון — 1698.49 ₪ הצעת מחיר מכרז 547666 עבור אילן | מחיר כולל פירוק והרכבה ביבנה קומה 0 בניין עם מעלית משא המרחק מהמשאית ועד לדירת 10 מטרים. ביבנה קומה 1 ללא מעלית המרחק מהדירה ועד למשאית 15 מטרים |


השוואת מחירים מכרז №5476...

הובלה דירת 4 חדרים ברחובות מחירון

http://www.hovala.co.il/%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%aa-4-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9f/ - מחירים הובלות דירת 4 חדרים ברחובות | המחיר לפי המחשבון — 2352.43 ₪ הצעת מחיר מכרז 106857 עבור רותי | מחיר כולל פירוק והרכבה ברחובות קומה 2 עם מעלית המרחק מהמשאית...